Brussel is bezig ons definitief te knevelen – door Leon de Winter

Leon de Winter schrijft regelmatig een column in De Telegraaf. Deze stukken zijn ook te lezen op HVW.
Het is sinds donderdag officieel: we gaan naar de verdommenis. Zo formuleerden de persvoorlichters van de Europese Centrale Bank het natuurlijk niet, maar het is onvermijdelijk dat in de geschiedenisboeken van de toekomst de datum van 6.9.2012 als De Dag Van De Schande genoteerd zal worden.
Weten onze politici dat niet? Avond na avond ventileren ze via de media hun illusies, en op een enkeling na  houden ze vol dat we zonder Europa verloren zijn. En met Europa bedoelen ze de EU en de euro. Vóór de creatie van de EU en de euro leefden we niet als sloebers. En als we bij machte zouden zijn de EU en de euro verstandig af te bouwen, hoeft dat evenmin.
We komen niet van ze af
Maar nu heeft de ECB besloten om zonder limieten schuldbekentenissen van landen die jarenlang teveel geld geleend hebben, en aan wie niemand met een greintje verstand een gulden – sorry, een euro –  zou willen lenen, op te kopen – dit is waar het op neerkomt. Hoe kunnen die landen ooit aan de terugbetaalverplichting voldoen? Op dit moment kunnen ze dat niet. In de nabije toekomst? Nee. Hoe dan wel? Dat weet niemand.
De nationale en supranationale politieke elites, gesteund door een deel van de media, hebben deze catastrofale situatie laten ontstaan. Het probleem is: we komen niet van ze af. Volgende week gaan we stemmen, en ook al hebben ze minder leden dan de kleinste omroep, ze beheersen de machtsstructuren. Ze liegen ons voor, ze liegen zichzelf voor, en roepen holle kreten over hoe belangrijk een sterk Europa is, en dat Nederland socialer moet worden – en we krijgen maar geen greep op die ventjes en typetjes.
Fundamentele constructiefout
Ons politieke bestel stamt uit het midden van de negentiende eeuw. Het heeft zichzelf overleefd. In die negentiende-eeuwse omstandigheden beslist een klein groepje ambitieuze waaghalzen over het lot van hele staten. Dat groepje heeft zich meester gemaakt van machtige instituties, en legt ons zijn wil op. Wij willen helemaal niks te maken hebben met de schulden van Spanje, maar we worden door dat groepje gedwongen.
We zijn gedwongen geweest ons te verdiepen in de vraag waarom Spanje en Italië en Griekenland hun schulden zo ver hebben laten oplopen, maar de ontnuchterende antwoorden op die cruciale vragen worden door de leden van dat groepje niet aanvaard of beantwoord. De crisis wordt voorgesteld als een natuurverschijnsel, of een groeikrampje – maar het is een fundamentele constructiefout aangezien het hele idee van de EU en de euro niet deugt.
Mozaïek
De briljante jonge filosoof Thierry Baudet hield afgelopen maandag in Amsterdam, in het kader van de H.J. Schoo-lezingen georganiseerd door het weekblad Elsevier, een lezing over de EU. Hij brak het hele model van de EU tot op de bodem af, en hij waarschuwde voor een apocalyptisch einde wanneer elke illusie op het beton van de werkelijkheid aan gruzelementen geslagen is. Hij wist nog niet van de maatregel van de ECB. Alles is nu anders.
Het is het begin van een technocratische machtsgreep door de Europese supranationale elite. Tot nu toe hadden we bijna niks te vertellen over het lot van ons land – vanaf nu hebben we helemaal niets meer te vertellen. Wie over de portemonnee gaat, heeft de macht. En die ligt bij de ECB.
Baudet vertelde, zoals ook ik hier talloze malen verteld heb, dat de EU geen afspiegeling is van het entische, culturele, sociale en economische mozaïek dat de Europese volken vormen. We kunnen niet in één structuur geperst worden. Dat pogen de elites, niet gevoelig voor de fundamentele verschillen tussen ons allen, zonder rekening met de realiteit te houden.
De rand van de afgrond
De feiten van de realiteit vertellen ons dat het geen uniek incident of een tragische samenloop van omstandigheden is geweest dat de economieen van de Zuid-Europese landen zijn vastgelopen. Dat gebeurt al generaties lang. Kan het daar anders? Nee. Niet nu. Niet in het komende decennium. Misschien zelfs niet in de komende vijf decennia. We hadden dus nooit een gemeenschappelijke munt met die land moeten invoeren aangezien we daarmee onze portemonnees aan elkaar linken.
Daar zijn we dus beland: aan de rand van de afgrond. We zijn als een koorddanser die met zijn buren is gaan koorddansen, boven een rivier, want dat leek zo veilig. De buren zijn er allemaal afgedonderd en onderweg naar beneden roepen ze: we kunnen niet zwemmen! In een opwelling springt die koorddanser ze na. Maar hij is nog niet van het koord af of hij denkt: shit, ik kan ook niet zwemmen.
Is er een oplossing? Nee. De macht ligt in handen van de niet te controleren Europese elites. De referenda waarmee we ze hadden kunnen tegenhouden, bestaan niet. De top van de nationale elites zien we momenteel aan ons voorbij trekken. Het is om te janken.
Baudet verwachtte pan-Europese volksopstanden tegen Brussel en hun handlangers als we dieper in het moeras terechtkomen. Ik ben bang dat we gelaten de onderdanen aan het worden zijn van een voldane Europese elite die onder het mom van allerlei fijne sociale kreten – solidariteit, loyaliteit, vrede, rechtvaardigheid, eerlijk delen, samenwerking, het milieu, de klimaatcrisis – onze vrijheden aan banden legt en ons transformeert in de grijze, angstige, voorzichtige burgertjes waarmee de voormalige DDR ooit was bevolkt. Dat lijkt nu het lot van een heel continent te worden.
Brussel is bezig ons definitief te knevelen. Feodaal Europa is terug van weggeweest. En het is een kwestie van tijd wanneer onze bankbiljetten, waarin de gulden is opgelost, net zoveel koopkracht hebben als de Italiaanse lire van ruim tien jaar geleden. De ECB gaat de geldpersen, al of niet virtueel, aanzetten. Om de onzinnige ideeen van een Federaal Europa en een gemeenschappelijke munt te redden wordt ons geld waardeloos gemaakt.
Ik ben woedend.

Bestel alvast het boek 'Op zoek naar de Amerikaanse droom'

en krijg toegang tot alle artikelen op de website.

inclusief :

 • Boek 'Op zoek naar de Amerikaanse droom' (ISBN: 978-99904-1-610-7)
 • Columns, interviews en reisverslagen van Leon de Winter
 • Columns van gerenommeerde columnisten, commentatoren en analisten
 • Links naar nog meer interessante artikelen en verhalen

2 reacties aan “Brussel is bezig ons definitief te knevelen – door Leon de Winter”

 1. sword007
  11 september 2012 at 13:37 #

  De Escudo, Peseta en Drachme werden bestierd door nationale banken die het middel devaluatie te pas en te onpas inzetten om de schulden van de overheid betaalbaar, de persoonlijke schuldenlast dragelijk en eigen vermogen in de vorm van onroerend goed interessant te houden. Dat was ook nodig, omdat de rente op staatsobligaties, wegens de onbetrouwbaarheid van de munt, altijd al relatief hoog was. De kredietverstrekkers moesten worden betaald.
  Na meerdere gefalsificeerde staatsbegrotingen trapte de ECB er in: Griekenland kreeg de Eero. Of was het onder druk van de EUlite dat de Griekenland werd toegelaten?
  In elk geval is er geen discussie over het verschil in financiële huishouding van de landen ten zuiden van de grote rivieren en die van het noorden. Historisch altijd zo geweest.
  De vraag is alleen: hoe nu verder. De chantage dat meerdere landen zullen vallen als Griekenland verliest is natuurlijk kwatsch. Toch lijken de zuidelijke landen wel steun nodig te hebben. Volgens mij staat dat in zoverre los van de situatie in Griekenland dat de problemen in landen als Spanje en Italië er toch wel waren gekomen, misschien iets sneller als Griekse overheid de schulden aan de andere zuid Europese landen niet terug zou terug betalen.
  Dus waarom redt Europa de grieken hier?
  In feite staan er bij de Franse en Duitse banken veel staatsleningen aan Griekenland uit. Die worden bij uittreden van Griekenland per onmiddellijk waardeloos. Dus met het drijvend houden van Griekenland is Europa eigenlijk de eigen financiële sector aan het redden.
  Hoe lang houdt Europa dat vol? Er is een deadline: zowel de rek aan financiële mogelijkheden, maar vooral de steun vanuit electoraat lijkt eindig te zijn. “Geld naar de zieken, niet naar de grieken!” galmt Wilders’ one-liner door de ether. En hij heeft een punt. Waar het grote wantrouwen van financiële partijen elk economisch herstel verlamt gaat het volk morren.
  Ergo: er is haast.
  Geen enkele lijsttrekker erkent deze haast. Dat is wel het meest verontrustend. Rutte komt dan wel met een opmerking dat er bij non-compliance -terecht- geen extra geld naar Griekenland gaat, maar de andere partijen missen de urgentie in hun eigen beleid.
  Investeerders -nee, ik heb het hier niet over de links-politieke term van het uitgeven van belasting geld- gaan op nationaal niveau niet over tot het doen van investeringen als er geen vertrouwen is of een politiek beleid dat vertrouwen wekt dan wel terug brengt in de maatschappij, laat staan op internationaal niveau investeringen doen in een land dat haar eigen schulden niet eens kan betalen, waar de overheidsfinanciën al decennia niet op orde zijn en waar de Euro als munt het misschien niet eens gaat redden. En dat is nou precies wat een land als Griekenland nodig heeft.
  De druk om Griekenland ‘te redden’ wordt uiteindelijk een strijd om behoud van Euro. Merkel zegt dat er een verband ligt tussen de twee: lazert Griekenland uit de Euro dat houdt de Euro op te bestaan. Los van het feit of dat zo is -ik betwijfel de significantie van het uitstappen van Griekenland- kan deze opmerking van Merkel worden gezien als een dreigement, omdat Nederland met bezittingen en uitstaande leningen in Euro’s dan het schip in dreigt te gaan. Verder zal de nieuw in te voeren munt voor de noordelijke landen veel duurder worden -zie Zwitserland- hetgeen de Nederlandse handel bedreigt.
  Een eenduidig, behoedzaam Nederlands beleid lijkt dus nodig. Maar wel onder tijdsdruk. Daarin lijkt de lijn Rutte de meest voor de hand liggende: eindigheid aan donaties.
  Jammer voor de Nederlandse verkiezingen van morgen doet de Trojka pas later rapport over de compliance van Griekenland en zal het effect van standpunt van Rutte dus geen electorale winst meer op kunnen leveren. Vooruitlopend op dat rapport weet iedereen al dat Griekenland niet in de buurt is gekomen van de lijn die de Euro heeft getrokken.

 2. Dokter
  15 september 2012 at 16:31 #

  Heer de Winter, u bent woedend, ik ben woedend. En meerdere Nederlanders zullen later, als de euro een koopkracht van nul heeft, ook woedend zijn, maar nu nog niet. Een burger met onvrede woonachtig in een democratie kan die onvrede alleen kanaliseren via zijn stemrecht. U bent woedend op de Nederlandse politici die NL en de Euro laten uithollen. De SP en de PVV zijn partijen die tegen de EU zijn, maar ik betwijfel of u daarop gestemd heeft. U kan u ook onthouden van stem, waarmee u ook afstand doet van elke discussie en mening over de EU. U zou op de VVD gestemd kunnen hebben, ware het niet dat Rutte met restricties pro EU en de euro is. Rutte kan niet anders, Nederland is midden jaren negentig dankzij Kok en Lubbers in de Eurotrein gestapt. Die trein dendert nu voort. Een duivels dilemma, op welke partij moet er dan gestemd worden ? Dan maar kiezen voor de minst kwade onder de kwaden, de VVD. Zij gaan regeren en kunnen ten slotte nog iets doen. Ook al valt dat iets in Europees verband in het niets.
  Heer Baudet voorspelt een apocalyptisch einde, dat is helder. De vraag is wanneer en hoe, ik verwacht dat burgers pas echt massaal woedend worden en dit democratisch ten gelde maken via hun stemrecht, als iedereen het in de portemonnee voelt. Its all about the money, als de Nederlander straks voor 5 euro nog geen heel brood kan kopen, dan pas realiseert hij zich wat de EU doet en heeft gedaan. De geldpers is aangezet door de ECB, de Euro wordt uitgehold en uiteindelijk gaat Griekendland toch failliet. Maar wanneer ? En op welke partij gaan wij dan massaal stemmen :) ?

Geef een reactie

Lees vorig bericht:
militant
De anti-islamistische moslimvolkeren zijn in strijd met de islamisten (2) – door Barry Rubin

Onder the Shia zien we de “Quietist” islam. Dit is een zeer religieuze groep, die zich niet in politiek mengt....

Sluiten