De poging het ‘geheimzinnige motief’ van de aanslag in Boston te verdoezelen (1) – door Barry Rubin

Nu de twee (belangrijkste) terroristen van de aanslag bij de Boston Marathon zijn omgebracht of opgepakt, gaan we een nieuwe fase in. De fase waarin de autoriteiten politiek correct (maar feitelijk incorrecte) proberen de aanslag weg te redeneren.

Is dat mogelijk? Zullen ze dat echt proberen? Nou, ja dus. Zoals een van mijn correspondenten opmerkte, is het veel makkelijker om het verre Benghazi te negeren dan de complete ineenstorting en nachtmerrie midden in een grote Amerikaanse stad. Toch zijn de goedpraters al aan het werk gezet.

De eerste stap zal deels bestaan uit een uitsteltechniek, maar een die wel de toon zet voor wat erna komt. Zoals een verslag van Reuters het benoemt: “Het onderzoek naar de aanslag bij de Boston Marathon is gericht op het motief.”

Spelen met vuur

Het stuk van Reuters is een goed begin. Het artikel besteedt zeven alinea’s aan de bewering van de ouders dat hun twee zoons in de val zijn gelokt. Dit geeft aan dat de massamedia en politici hun bijdrage zullen leveren (en een gewillig oor bieden) aan bizarre complottheorieën en twijfels. Mensen moeten deze niet helemaal geloven, is de gedachte, maar je kan gewoon nooit zeker weten of twee jonge moslims enige reden zouden hebben om Amerikanen kwaad te willen doen.

Er zijn nu getuigen die de moeder van de twee terroristen hoorden zeggen dat 11 september een Amerikaans complot was om haat tegen moslims aan te wakkeren. Dat is waar het spelen met dat soort vuur tot leidt.

In het artikel wordt het woord ‘islam’ niet genoemd, behalve om aan te geven dat de twee ooit in een overwegend islamitisch land woonden. Een andere plaats waar ze hebben gewoond, Dagestan, is “een zuidelijke provincie van Rusland die de kern vormt van een gewelddadige islamistische opstand.” Hier hebben we een andere techniek: het bagatelliseren van de islam als factor van betekenis en het veranderen in een detail.

Uiteraard is dit niet helemaal mogelijk, want de olifant in de kamer is te groot en de journalistieke integriteit is niet overal verdwenen. Zowel de Washington Post als Mother Jones namen het voortouw bij het ontmaskeren van de YouTube-voorkeuren van een van de terroristen en deze favorieten lieten op zijn minst een fascinatie voor Al Qaida zien.

Logica

Maar er zijn ook genoeg trillingen in het arsenaal van de ontkenning. Tijdens het tv-programma ‘Face the Nation’ zei gouverneur Deval Patrick van Massachusetts dat hij geen idee had waarom de gebroeders Tsarnajev “onschuldige mannen, vrouwen en kinderen zouden aanvallen op de manier waarop ze dat hebben gedaan.” Het antwoord is natuurlijk dat deze slachtoffers niet als onschuldig werden gezien, maar als soldaten in de veronderstelde christelijk-joodse oorlog tegen de islam. Dit is precies dezelfde denkwijze die decennialang door islamisten is voortgebracht. Kan 11 september 2001 misschien een aanwijzing zijn?

Natuurlijk is het deels wel logisch dat Patrick als regeringsfunctionaris zoiets zegt tijdens een lopend onderzoek. Het is ook verfrissend om iets anders te horen dan opmerkingen van de president dat de politie “dom” heeft gehandeld in het geval van professor Henry Louis Gates, of “als ik een zoon had, dan zou hij op Trayvon [Martin] lijken.”

Maar wat als Patrick deze bewering week in week uit blijft volhouden, totdat de druk van de ketel is?

NBC News heeft achterhaald dat Tamerlan Tsarnajev tot zesmaal toe een islamistische radicaal had bezocht in een moskee in Dagestan. De invalshoek van de Kaukasus en Tsjetsjenië biedt wel enige hoop op een geslaagd excuus. De media kunnen urenlang op dat conflict ingaan. (Volgens de Christian Science Monitor gaat het niet om de islam, maar om een Tsjetsjeense tribale erecode).

Uiteraard is het zo dat als de jongemannen als Tsjetsjenen hadden gehandeld en niet als islamisten, zij Russische doelen zouden hebben aangevallen en niet Amerikaanse. De VS heeft, zelfs volgens de gebruikelijke reikwijdte van de radicale islamistische verbeelding, niets te maken gehad met het conflict in Tsjetsjenië.

Hoe dwingender het conflict daar bestaat als een bron van pijn en hartstocht, hoe minder dwingend het argument is dat die kwestie een motief was. De Russen hebben de opstand inderdaad bloedig onderdrukt, veel erger dan hoe het Westen of Israël op zoiets reageert. Wat kan dan nog doorslaggevender zijn dan die reden?

Maar Tsjetsjeense gevoeligheden blijven een goede bron van verwarring voor de buitenwereld.

Er komt ongetwijfeld een naarstige poging om onszelf de schuld geven. Als het niet om zo’n tragische kwestie ging, zou het nog humoristisch zijn. Kon Amerika nog aardiger voor deze twee broers zijn geweest? Onderschat niet in hoeverre deze invalshoek gebruikt zal worden door medeburgers die er een andere kijk op nahouden.

In deze zoektocht naar een dwaalspoor is geen dwaasheid ondenkbaar. Justin Trudeau, de leider van de Canadese Liberale Partij, die Obama probeert te imiteren, zei het zo:

Het lijdt geen twijfel dat dit gebeurde, want iemand voelde zich compleet buitengesloten, iemand die helemaal overhoop lag… met de maatschappij.

Zijn oplossing is vervolgens om “mensen die zich al een verschoppeling voelen niet nog verder te marginaliseren.” Met andere woorden: het is gevaarlijker om wel iets te doen dan om zich stil  te houden. De radicale islam bestrijden is hetzelfde als mensen beledigen, en dat zal leiden tot meer terrorisme.

Wordt vervolgd.

Bron: PJMedia
Vertaling: HVW 

Bestel alvast het boek 'Op zoek naar de Amerikaanse droom'

en krijg toegang tot alle artikelen op de website.

inclusief :

  • Boek 'Op zoek naar de Amerikaanse droom' (ISBN: 978-99904-1-610-7)
  • Columns, interviews en reisverslagen van Leon de Winter
  • Columns van gerenommeerde columnisten, commentatoren en analisten
  • Links naar nog meer interessante artikelen en verhalen
Geen reacties tot nu toe.

Geef een reactie

Lees vorig bericht:
flaggermany
Groenen, weert u tegen ongegronde aantijgingen! – door Henryk Broder

God, wat waren de Duitsers verrast en ontzet toen ze na afloop van de oorlog vernamen dat hun Joodse buren...

Sluiten